Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

 

                                                                       

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

 

Tässä on ideaa -teemahanke

Alahankkeiden haku käynnissä 18.1. - 4.4.2018

Tässä on ideaa -teemahanke kokoaa yhteen alahankkeita, joissa toteutetaan pieniä

 • yhteisöjen verkostoitumiseen ja toiminnan kehittämiseen,
 • alueen asukkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä
 • aluen kulttuuritarjonnan monipuolistamiseen liittyviä toimenpiteitä

Alahankkeiden hakijoina voivat olla kuusamolaiset, posiolaiset ja taivalkoskelaiset rekisteröityneet yhdistykset, säätiöt, kunnat ja seurakunnat. Hankkeet on toteutettava viimeistään 30.4.2019 mennessä.

 

Alahankkeina tuetaan kehittämishankkeita, joiden kustannusarvio on 1 000 - 7 000 euroa. Tuen määrä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista, 20 %:n omarahoitusosuudesta korkeintaan puolet voi kattaa talkootyöllä. Tukikelpoisia kustannuksia ovat kohtuulliset

 • palkat ja palkkiot
 • ostopalvelut
 • matkakulut
 • vuokrat
 • ilmoituskulut
 • materiaali- ja muut kustannukset

Investointeja (koneet, laitteet, kalusto, rakentaminen) tai hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksia ei tueta.

Määräajassa saapuneet alahankehakemukset arvioidaan pisteytyksen avulla. Mikäli hakemuksia saapuu enemmän kuin hankkeeseen on mahdollista ottaa mukaan, pisteytys ratkaisee rahoitusjärjestyksen. Pisteytyksen kriteereihin voit tutustua tässä.

 

Tässä on ideaa -teemahankkeeseen haetaan lomakkeella 3325A. Allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan kirjallisena Koillismaan Leaderin toimistolle viimeistään 4.4.2018 klo 16.15 mennessä. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

 

Hakemuslomakkeelta tai sen liitteenä olevasta erillisestä hankesuunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • Hakijatahon ja sen toiminnan kuvaus
 • Suunniteltu toimenpide (mitä tehdään, koska ja miksi)
 • Toimenpiteen toteutustapa, aikataulu ja vastuuhenkilöt
 • Eritelty kustannusarvio

Hakulomakkeen liitteeksi edellytetään

 • Hankesuunnitelma ja eritelty kustannusarvio, mikäli eivät selviä jo lomakkeesta 3325A
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esimerkiksi viimeisin tilinpäätös (ei koske kuntia tai seurakuntia)
 • Yhteisön säännöt
 • Tarvittaessa arvio talkootyön laadusta ja määrästä, mikäli eivät selviä lomakkeelta 3325A
 • Tarvittaessa luvat ja ilmoitukset (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)

Tarvittavat lomakkeet löydät tämän sivuston Materiaalipankki -osiosta, kohdasta Tässä on ideaa -teemahankkeen lomakkeet.

 

Opastusta hankesuunnitelman laatimiseen ja lomakkeiden täyttämiseen on saatavana Koillismaan Leader ry:n henkilöstöltä:

Ensisijaisesti toiminnanjohtaja Pirjo Jaakkoselta, puh 0400 126 778, pirjo.jaakkonen(a)koillismaanleader.fi TAI

hankevastaava Marja Tuomivaaralta, puh. 0400 126 779, marja.tuomivaara(a)koillismaanleader.fi


 

 

 

                                                       

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
9