Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

Virtaa Koillismaan kyliin- kehittämishanke

 

Hakija:  Koillismaan Leader ry

Hankkeen vastuuhenkilö: hankevastaava Marja Tuomivaara

Toteutusalue: Taivalkoski, Kuusamo ja Posio

Toteutusaika: 1.5.2017 - 31.12.2019

Kustannusarvio: 84 850 €

 

Linkki hankkeen loppuraporttiin

 

Hankkeen tausta ja tarve:

Yhteisestä Koillismaan kylien kehittämishankkeesta on kulunut jo viidettä vuotta ja uusia kehittämistarpeita on noussut esille.

Hankkeen hakijana ja toteuttajana Koillismaan Leader ry on maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä, jonka tärkeä tehtävä on ihmisten, yhteisöjen ja yritysten innostaminen oman toimintansa ja elinympäristönsä kehittämiseen. Leader opastaa ja aktivoi paikallisia yhdistyksiä ja pienyrityksiä hakemaan ja toteuttamaan ideoistaan Leader-hankkeita.

Yhteisestä Koillismaan kylien kehittämishankkeesta on kulunut jo viidettä vuotta ja uusia kehittämistarpeita on noussut esille.

Hyödynsaajat:

Koillismaan alueen yhdistykset, jotka toimivat kylillä ja haluavat miettiä eri vaihtoehtoja kylien toimintaan. Hankkeen vaikutukset kohdistuvat kyläläisiin, kausiasukkaisiin ja nuoriin. Koillismaan alueella toimii n. 70 kyläyhdistystä tai muuta toimikuntaa ja moninkertainen määrä muita yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka ovat korvaamattomia jäsenistönsä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä, paikallisyhtisöjen rakentamisessa ja vapaaehtoistyön kanavoijina.

Yhteistyötahot:

Alueella toimivat yhteisöt, seurat, paikalliset asukkaat, kausiasukkaat ja kunnat. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, Lappilaiset kylä ry, nuorisotyötä tekevät henkilöt ja yhteisöt, koulut ja matkailuyhdistykset. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös alueella muiden hankkeiden kanssa mm. Palveluportaat -hanke.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Nuoret ja kansainvälisyys:

Hankkeen avulla haetaan toimintamalleja ja keinoja, joilla nuoria saataisiin mukaan yhdistysten toimintaan. Järjestetään nuorten iltoja, joissa pohditaan mitä nuoret haluavat ja mitä yhteisöillä olisi heille tarjota sekä ideoidaan kansainvälistä toimintaa. Nuoria kannustetaan hyödynbtämään olemassa olevia kehittämisen välineitä ja vaikutuskanavia ja tarvittaessa luomaan uusia, osallistavia menetelmiä. Hankkeen aikana kartoitetaan kyläyhteisöjä, jotka voisivat ottaa kansainvälisiä ryhmiä vastaan ja esitellä heille kylänsä historiaa, perinteitä tai ihan tavallista kylän elämää. Kansainvälisen nuorisotoiminnan päivän materiaalit, klikkaa tästä.

Osaamisen vahvistaminen:

Koulutustarpeitä on ilmennyt mm. yhdistyslakiin, kokouskäytäntöihin, varainhankintaan, viestintään ja taloushallintoon liittyen. Koulutuksia toteutetaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n ja Lappilaiset kylät ry:n kanssa. Kehittämisosaamista vahvistetaan tarjoamalla työpajoja kyläyhdistysten toimintasuunnitelmien laatimisen tueksi. Tavoitteena on osallistavien suunnittelumenetelmien käytön lisääminen, kehittämistarpeiden parempi tunnistaminen ja osallistujien sitouttaminen. 

Kylien kattojärjestöt:

Kylien kattojärjestöjen tilanteen kartoittaminen ja uusien mallien miettiminen ja suunnittelu. Haetaan mallia kattojärjestöjen toimivuudelle. Tiiviin  yhteistyöverkoston luominen kylien kattojärjestön ja kunnan välillä. Hankkeen tavoitteena on lähidemokratian edistäminen etsimällä toimintamalleja, joilla kylät ja niiden asukkaat pääsisivät osallistumaan ja vaikuttamaan kunnan ja oman asuinympäristönsä toimintaan. Tulevaisuudessa kuntien, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyö on entistä tärkeämpää, kun  sote-uudistus tulee muuttamaan rakenteita. Elinvoiman lisääminen edellyttää verkostomaista toimintaa ja uusia väyliä sen toteuttamiseen. 

Opintomatkat:

Järjestetään kaksi opintomatkaa, joista toisen teema on toimiva kylä-kuntayhteistyö ja kehittämistoiminta. Toinen matka suuntautuu alueella, jossa on toteutettu kansainvälistä kylä- ja nuorisotoimintaa. Osallistutaan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kyläpäiville, jossa on mahdollisuus verkostautua maakuntien kylätoimijoiden kanssa. Avustetaan kylätoimijoiden osallistumista maakunnallisille kyläpäiville.

Ohjausryhmä:

Heikki Kallunki, Vesa Turpeinen, Tuija Suonnansalo, Aini Vääräniemi, Antti Häkämies ja Laina Hekkala.

Tiedottaminen:

Lehdistötiedotteet paikallislehtiin, Koillismaan Leaderin nettisivut, facebook, jne..

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
9