Ihmisten kokoisille ideoille!

                

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

Yhdistysten investoinnit -teemahanke

Haku on avoinna 20.3. - 18.4.2019

 

Yhdistysten investoinnit -teemahankkeessa kootaan yhteen pieniä kone- laite-, kalusto- ja rakentamisinvestointeja. Investointien avulla yhteisöt voivat

 • Laajentaa toimintaansa
 • Kehittää toimintaansa tai uudistaa sitä

Aktivoida nuoria

Alahankkeiden hakijoina voivat olla taivalkoskelaiset, kuusamolaiset ja posiolaiset rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, kunnat ja seurakunnat. Hankkeet on toteutettava viimeistään 31.12.2019 mennessä.

 

Alahankkeina tuetaan investointihankkeita, joiden kustannusarvio on 1000 - 5000 euroa. Tuen määrä on 65 % hyväksyttävistä kustannuksista, 35 % omarahoitusosuuden voi pienimuotoisissa rakentamishankkeissa kokonaan talkootyöllä. Kone-, laite- ja kalustohankinnoissa omarahoitus katetaan rahana.

 

Määräajassa saapuneet alahankehakemukset arvoidaan pisteytyksen avulla. Mikäli hakemusia saapuu enenmmän kuin hankkeeseen on mahdollista ottaa mukaan, pistetys ratkaisee rahoitusjärjestyksen. Pisteytyksen kriteereihin voi tutustua tästä

 

Yhdistysten investoinnit -teemahankkeeseen haetaan lomakkeella 3325B. 

Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa Koillismaan Leaderin toimistolle viimeistään 18.4.2019 klo 16.15 mennessä.  Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

 

Hakemuslomakkeelta tai sen liitteenä olevasta erillisestä hankesuunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • Hakijataho ja sen toiminnan kuvaus
 • Suunniteltu toimenpide (mitä tehdään, koska ja miksi)
 • Toimenpiteen toteutustapa, aikataulu ja vastuuhenkilöt
 • Eritelty kustannusarvio

Hankelomakkeen liitteeksi edellytetään :

 • Hankesuunnitelma ja eritelty kustannusarvio, mikäli eivät selviä jo lomakkeesta 3323B
 • Yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote tms.
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esimerkiksi viimeisin tilinpäätös (ei koske kuntia eikä seurakuntia)
 • Pöytäkirja siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • Yhteisön säännöt
 • Tarvittaessa arvio talkootyön laadusta ja määrästä, mikäli eivät selviä lomakkeelta 3323B
 • Kustannusten kohtuullisuuden todentaminen mm. tarjouspyyntö tai jokin muu selvitys

Tarvittavat lomakkeet löydät tämän sivuston Materiaalipankki -osiosta, kohdasta Yhdistysten investoinnit -teemahankkeen lomakkeet.

 

Opastusta hankesuunnitelman laatimiseen ja lomakkeiden täyttämiseen on saatavana Koillismaan Leaderin henkilöstöltä:

 

Pirjo Jaakkonen, toiminnanjohtaja, puh. 0400 126 778, pirjo.jaakkonen (at)koillismaanleader.fi

Marja Tuomivaara, hankevastaava, puh. 0400 126 779, marja.tuomivaara(at)koillismaanleader.fi

 

 

 

 

 

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
9