Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

Koillismaan leader ry

 

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

Koillismaan Leader ry on perustettu v. 1999 Taivalkoskella Myötäle ry -nimisenä ja siihen ovat alun perin kuuluneet Taivalkosken, Kuusamon ja Pudasjärven kunnat. Kevään 2001 aikana Pudasjärven kunta siirtyi Iin seutukuntaan ja näin ollen myös toimintaryhmä muuttui Myötäleestä Jokivarsi moderni maaseutu ry:een (JoMMa ry.)  Keväästä 2001 vuoteen 2002 Myötäleeseen kuuluivat vain Taivalkoski ja Kuusamo. Vuoden 2003 alusta Posion kunta liittyi Myötäle ry:n toiminta-alueeseen. Näin myös hallituksen jäsenmäärä kasvoi kuudesta yhdeksään. Yhdistys vaihtoi nimensä Koillismaan Leader ry:ksi toukokuussa 2014.

 

Yhdistyksen toiminnan päävastuu ja –valta on jäsenillä, toiminnan linjauksessa, päätöksenteossa ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Jäseniä on 150. Koillismaan Leader ry:n hallituksen jäsenet on valittu tasapuolisesti toimialueen kunnista noudattaen maa- ja metsätalousministeriön toimintaryhmätyöhön määrittämää kolmikantaperiaatetta: julkisen tahon, yrittäjien/yhteisöjen ja aktiivisten kansalaisten edustajista.

 

Koillismaan Leader ry toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä omaa, paikallista maaseudun kehittämissuunnitelmaansa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää paikallisiin vahvuuksiin nojaavaa yritystoimintaa parantamalla sen laatua, osaamista ja lisäämällä yritysten ansaintamahdollisuuksia. Lisäksi lisätä elinympäristön viihtyisyyttä maaseudulla asuville, siellä vieraileville sekä maaseudulla toimiville yrityksille.

Työkaluina ovat tuet yrityksille ja yleishyödyllisille yhteisöille.

 

Mikäli olet kiinnostunut Koillismaan Leader ry:n toiminnasta ja mahdollisesti jäsenyydestä, ota yhteys henkilökuntaan.

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
6