Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

NUORISO LEADER

Nuoriso Leader on rahoitusta alueen nuorten omiin projekteihin!

 

SEURAAVA HAKULIERROS PÄÄTTYY 28.2.2022!

 

Tutustu alla oleviin Koillismaan Nuoriso Leaderin sääntöihin ja klikkaa hakemukseen osoitteessa www.nuorisoleader.fi

 

Rahoitus nuorten omille pienimuotoisille projekteille

 • Tavoitteena on tehdä Leader- ja hanketoimintaa tutuksi alueen nuorille sekä kannustaa heitä käynnistämään uutta omaehtoista vapaa-ajan- ja yritystoimintaa
 • Myönnetään projekteille, jotka ovat nuorten itsensä suunnittelemia ja jotka nuoret itse toteuttavat hakemuksesta loppuraportointiin
 • Tuettava projekti voi olla esim. yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, tapahtuman järjestämistä, taideprojektin toteuttamista, kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista ym.
 • Nuorisoyritykset (esim. 4H-yrittäjät, NY-yrittäjät, kevytyrittäjät tai muut yrittäjyyskokeilijat) voivat hakea tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen, yritystoiminnassa tarvittaviin kalustohankintoihin tai markkinointiin

 Tukea haettavissa enintään 500 euroa

 • 1-200 euron projekteille tuki 100 %, omaa rahaa ei tarvita lainkaan
 • 201-555 euron projekteille tuki 90 %, omaa rahaa tarvitaan 20 - 55,5 €
 • Maksimi tuki aina 500 € 
 • Tuen tarkoitus on auttaa uuden toiminnan aloittamista tai olemassa olevan kehittämistä
 • Tukea ei myönnetä moottoriajoneuvojen hankintaan, luokka- tai kerhoretkiin, matkakuluihin, päivärahoihin tai pääsylippuihin, Kaupparekisteriin merkityille yrityksille, yrittäjyyttä kokeilevan palkkoihin, tavanomaisiin normaalissa työelämässä vaadittaviin koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi) eikä takautuvasti, ennen hakuajan päättymistä aloitetuille projekteille
 • Tuen avulla toteutettavan tapahtuman tulee olla avoin ja ja mahdollisten laite- ja kalustohankintojen oltava vähintään projektiin osallistuneen ryhmän yhteisessä käytössä
 • Yhteisen käytön vaatimus ei koske yritystoimintaan liittyviä projekteja
 • Projektin kustannusten tulee olla kohtuullisia
 • Projekti tulee toteuttaa Koillismaan Leader ry:n toiminta-alueella (Kuusamo, Posio tai Taivalkoski)

 Hakijana nuorten ryhmä

 • Nuoriso Leader -rahoitusta voi hakea vähintään kolmen, iältään 13 - 25 -vuotiaiden nuorten muodostama ryhmä
 • Ryhmä ei voi muodostua vain yhden perheen lapsista
 • Yritystoimintaan tuen voi hakea myös yksittäinen henkilö
 • Rahoitusta hakevalla ryhmällä tai nuorella tulee olla nimetty vastuuaikuinen (18 vuotta täyttänyt henkilö), joka tukee ryhmää hakemuksen tekemisessä ja vastaa hankkeen rahankäytöstä ja raportionnista yhdessä ryhmän tai nuoren kanssa
 • Hakijana ei voi olla yhdistys , kunta tai muu vastaava oganisaatio
 • Projektille on kuitenkin eduksi, jos se toteutetaan yhdessä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi koulun, yhdistyksen tai muun vastaavan kanssa
 • Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.nuorisoleader.fi

 Projektin tultua hyväksytyksi rahoituksen saa heti

 • Koillismaan Leader ry valitsee rahoitettavat projektit ja ilmoittaa hakijoille valinnan tuloksista mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen
 • Myönnetty tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessä tukipäätöksen tekemisestä, mikäli tukea koskeva sopimus on allekirjoitettu siihen mennessä
 • Tuki on käytettävä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siihen kohteeseen, johon sitä on haettu
 • Mahdollisista muutostarpeista on ilmoitettava Koillismaan Leader ry:lle etukäteen!

 Raportointi ja seuranta on yksinkertaista

 • Ryhmät raportoivat hankkeen toteutumisesta osoitteessa www.nuorisoleader.fi
 • Raportti voi olla esimerkiksi video, äänite, sarjakuva tai teksti, jolla kerrotaan projektista ja sen toteuttamisesta
 • Raportin mukaan liitetään kuitit kustannuksista
 • Raportointiaikaa voidaan pidentää vain perustelluista syistä, jatkoaikaa on pyydettävä hyvissä ajoin ennen raportoinnin määräpäivää joka on ilmoitettu tukea koskevassa sopimuksessa
 • Mikäli kustannukset jäävät myönnettyä tukea pienemmiksi, hakijan on palautettava käyttämättä jäänyt tuki
 • Jos projektin kustannukset ovat suuremmat kuin myönnetty tuki, tukea ei makseta lisää vaan ryhmä vastaa yli menevistä kustannuksista itse
 • Jos projekti peruuntuu, on siihen myönnetty rahoitus palautettava kokonaisuudessaan ja viipymättä Koillismaan Leader ry:lle

 

Koillismaan Leader ry pidättää oikeuden muutoksiin koskien Nuoriso Leader -rahoitusta.

 

Lisätietoja: Koillismaan Leader ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Jaakkonen, puh. 0400 126 778 tai pirjo.jaakkonen(a)koillismaanleader.fi.

 

 

 

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
5
0