Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

Yleishyödyllinen investointi

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödyllisten investointihankkeiden kautta voidaan tukea investointeja, jotka ovat vähintään viisi vuotta siinä käytössä johon tuki on myönnetty. Yleishyödyllisen investoinnin on hyödynnettävä alueen asukkaita ja muita toimijoita.

Koillismaan Leader ry:n hallitus on linjannut investointituen maksimimääräksi 100 000 euroa hankkeen kokonaiskustannuksista riippumatta.

 

Yleishyödyllisten investointihankkeiden tärkeimmät valintakriteerit:

 • paikallislähtöisyys
 • yhteisöllisyys ja asukaslähtöisyys
 • läpinäkyvyys
 • kustannustehokkuus
 • tasapuolisuus
 • tasa-arvoisuus
 • monipuolisuus
 • innovatiivisuus ja edistyksellisyys
 • toteutettavuus ja riskien hallinta
 • hankkeen tuoma lisäarvo
 • kestävyys ja pysyvyys tuen päätyttyä

Tuettavat hankkeet voivat olla esimerkiksi:

Yhteisön yhteisessä käytössä olevan rakennuksen ja rakenteiden:

 • rakentaminen, korjaaminen ja laajentaminen
 • koneiden ja laitteiden hankkiminen
 • yhteisten tilojen tai alueiden kunnossapiton
 • vähäiset tie- ja vesihuoltohankkeet

Yhteiset alueet

 • maisemanhoitotoimenpiteet
 • maaseudun reitistöjen perustaminen ja kehittäminen
 • ympäristö- ja kulttuurikohteiden parantaminen

Hyväksyttävät kustannukset:

 • kustannusten tulee olla kohtuullisia
 • kustannuksina voidaan hyväksyä myös talkootöitä, korkeintaan 100 % omarahoitusosuudesta
 • talkootyön hinta on 15 €/ tunti ja konetyön hinta 30 €/ tunti.

Yleishyödyllisen investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia:

 • rakennuksen tai rakenteen: rakentamis-, laajentamis-, hankkimiskustannukset ja suunnittelukustannukset
 • koneet ja laitteet
 • palkat ja urakkakustannukset
 • aineettomat oikeudet
 • maapohjan hankinta rakennuksen hankinnan yhteydessä (enintään 10 % rakennuksen ostohinnasta)
Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
5
0