Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

Yleishyödyllinen kehittämistuki

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Yleishyödylliset kehittämishankkeet ovat hankkeita, jotka hyödyntävät ja kehittävät pienempiä tai laajempia yhteisöjä. Hankkeen taustalla on yhteinen tarve ja tavoite. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Hanke on avoin ja siitä tiedotetaan mahdollisimman laajasti.

 

Yleishyödyllisille kehittämishankkeille on asetettu valintakriteereitä, joista tärkeimpiä ovat seuraavat:

 • paikallislähtöisyys
 • yhteisöllisyys ja asukaslähtöisyys
 • läpinäkyvyys
 • kustannustehokkuus
 • tasapuolisuus
 • tasa-arvoisuus
 • monipuolisuus
 • innovatiivisuus ja edistyksellisyys
 • toteutettavuus ja riskien hallintah
 • hankkeen tuoma lisäarvo
 • kestävyys ja pysyvyys tuen päätyttyä

Yleishyödylliset kehittämishankkeet voivat olla esimerkiksi:

 • kyläsuunnitelman laatimista ja suunnitelman mukaisten toimien toteuttamista
 • rakennetun ympäristön ja maisemanhoidon suunnitelmien laatimista sekä niiden toteuttamista
 • maaseudun vetovoimaisuuden edistämistä
 • viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantamista
 • uuden toiminnan luomista
 • palvelutuotannon uusien muotojen kehittämistä ja kokeilua
 • kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä toimia
 • uudenlaisten palveluiden ja niiden tuottamisen tapojen suunnittelua ja kehittämistä
 • kansainvälistymisen edistämistä

Hyväksyttävät kustannukset:

 • lähtökohtana on, että kustannusten tulee olla kohtuullisia
 • kustannuksina voidaan hyväksyä myös talkootöitä, enintään 100 % omarahoitusosuudesta
 • talkootyön hinta on 15 €/ tunti ja konetyön hinta 30 €/ tunti
 • kehittämishankkeiden kustannuksiin ei saa sisältyä alkoholia, lahjoja, palkintoja, sakkoja, leasingrahoituskustannuksia tai ruokailukustannuksia
 • kustannusten tulee syntyä hankkeen aikana ja ne tulee olla mainittu ja myös hyväksytty hankesuunnitelmassa

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla esim:

 • palkat
 • palkkiot
 • ostopalvelut
 • vuokrat
 • muut toimistokulut
 • kokouspalkkiot
 • matkakustannukset (koti- sekä ulkomaanmatkat)
 • materiaalit ja muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset
Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
9