Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

rahoitettavien hankkeiden valintakriteerit

Koillismaan Leader ry:n hallitus valitsee rahoitettaviksi ne hankkeet, jotka parhaiten tukevat Rohkeasti Koillismaalta 2014 - 2020 -strategian toteutumista. Valintakriteerit on ennalta määritelty ja ne sisältävät sekä kaikille yhteisiä että hankekohtaisia kriteerejä, joista vähintään peruskriteerien on täytyttävä jotta rahoitus voidaan myöntää. Lisäkriteerien täyttyminen on hankkeelle eduksi rahoitettavuutta arvioitaessa. Lisäksi kaikkien hankkeiden on noudatettava maaseudun kehittämistoiminnasta annettuja lakeja ja asetuksia sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 - 2020.

 

Koillismaan Leader ry:n hallitus voi tehdä tukia koskevia rahoituslinjauksia toimialoittain sekä painottaa rahoitettavien hankkeiden teemoja vuosittain (esim. nuorten, kansainvälisten, kulttuuri- tai ympäristöhankkeiden teemavuodet).

 

Koillismaan Leader ry:n hallitus arvioi kriteerien täyttymisen jokaisen rahoitushakemuksen kohdalla ja pisteyttää hakemukset: kriteerin täyttyminen vastaa yhtä pistettä.

 

Yritys- ja hanketukien valintakriteerit on lueteltu k.o. tukia esittelevillä sivuilla (linkit vasemmassa reunassa), kaikki valintakriteerit ovat saatavilla myös oheisesta liitteestä: Valintakriteerit pdf-tiedostona.

 

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
9