Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää mikroyrityksille toiminnan aloittamiseen, laajentamiseen sekä tuottavuuden ja tuotteiden laadun parantamiseen. Maatalousyritykselle investointitukea voidaan myöntää toiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle.

 

Investointituen suuruus on max. 35% kokonaiskustannuksista, tukea voi saada esim.

 • koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan
 • rakentamiseen tai kiinteistön hankintaan
 • aineettomien oikeuksien, kuten valmistusoikeuksien ja lisenssien hankintaan

Koillismaan Leader ry:n hallitus on linjannut investointituen maksimimääräksi 60 000 euroa hankkeen kokonaiskustannuksista riippumatta.

 

Investoinnin toteutettavuustutkimuksen kustannuksiin voidaan myöntää 50 %:n tuki. Toteutettavuustutkimuksella selvitetään edellytyksiä toteuttaa yrityksen investointi ja vertaillaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuneet kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeellisen kustannukset.

 

Tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaisiin korvausinvestointeihin.

Tuen tavoitteena on aina yrityksen toiminnan kehittyminen, laajentuminen tai parempi taloudellinen tulos!

 

Investointitukea ei myönnetä:

 • traktorin hankintaan
 • liikennealan investointeihin
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
 • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan tai toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen
 • kiinteistön tai rakennuksen hankintaan julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon
 • Vuokramökkien rakentamiseen tai varustamiseen (Koillismaan Leader ry:n hallituksen linjaus)

 

Kustannukset, joihin ei myönnetä tukea :

 • arvonlisävero, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja hakija esitä selvitystä siitä, että arvonlisäveroa ei ole mahdollista saada vähennyksenä tai palautuksena takaisin
 • korot, provisiot tai muut rahoituksesta johtuvat kustannukset
 • osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset
 • sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta henkilöltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta

Katso ohjeet tuen hakemiseen täältä!

 

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
9