Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

Yritystukien valintakriteerit

Koillismaan Leader ry edellyttää rahoitettavaksi valittavien hankkeiden täyttävän sekä yleiset että hankekohtaiset valintakriteerit. Kaikille hankkeille pakollisten yleisten kriteerien sekä hankekohtaisten peruskriteerien on täytyttävä, jotta rahoitusta voidaan myöntää. Lisäkriteerien täyttyminen on hankkeelle eduksi rahoitettavuutta arvioitaessa.

 

Koillismaan Leader ry:n hallitus voi tehdä tukia koskevia rahoituslinjauksia esimerkiksi toimialoittain sekä painottaa rahoitettavien hankkeiden teemoja vuosittain.

 

Koillismaan Leader ry:n hallitus arvioi kriteerien täyttymisen ja pisteyttää hankkeet; yhden kriteerin täyttyminen vastaa yhtä pistettä. Pisteytys dokumentoidaan lomakkeilla.

 

Yritystukien valintakriteerit on lueteltu alla, kaikki valintakriteerit saatavilla tästä: Valintakriteerit pdf-tiedostona

 

Kaikille hankkeille pakolliset kriteerit (kaikkien tulee täyttyä):

 

  1. Koillismaan Leader ry:n strategian mukaisuus: Hanke toteuttaa vähintään yhtä neljästä strategian painopisteestä

         - Elinvoimainen yrittäjyys - Maaseudun yritysten kehittäminen ja niiden toimintaedellytysten vahvistaminen

         - Inspiroiva ympäristö - Maaseudulla asumisen sekä paikallisen kulttuurin tukeminen ja kehittäminen

         - Vireät yhteisöt - Nuoret, vapaa-ajan- ja kausiasukkaat sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen

         - Avartava yhteistyö - Alueiden väliset ja kansainväliset hankkeet

 

         2. Hanke perustuu Koillismaan asukkaiden aloittaisiin tai tarpeisiin

 

         3. Hanke on realistisesti suunniteltu sekä tavoitteiltaan että toimenpiteiltään

          - hankkeen tavoitteet ovat todennäköisesti saavutettavissa

          - toimenpiteet ovat toteutettavissa hankkeen resursseilla

 

         4. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia

          - hankkeen vaikutukset eivät ole kertaluontoisia vaan niiden voidaan perustella olevan pysyvämpiä

 

         5. Hankkeen hakijalla on riittävät resurssit toimenpiteen toteuttamiseen

          - hakijan osaaminen, henkilö- ja taloudelliset resurssit ovat riittävät hankkeen menestykselliseen toteuttamiseen

 

         6. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet eivät ole hakijan tavanomaista toimintaa

          - hankkeen avulla kehitetään tai toteutetaan jotakin uutta, joka tuo lisäarvoa hakijalle

 

         7. Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti

          - hankkeen kustannukset ovat välttämättömiä sen toteuttamiselle ja ne ovat kohtuullisia alueen kustannustasoon nähden

          - hankkeen työt ja toimenpiteet toteutetaan hankkeen kannalta kokonaistaloudellisesti edullisella tavalla

 

 

Yritystukien peruskriteerit (kaikkien tulee täyttyä):

 

        1. Tuki ei vääritä kilpailua vähäistä enempää

         - kilpailutilanne tukea hakevan yrityksen toimialalla on paikkakunnalla sellainen, että myönnettävä tuki ei vääristä yritysten

           välistä kilpailutilannetta vähäistä enempää

 

        2. Toimenpide luo uusia työpaikkoja tai auttaa säilyttämään olemassa olevia

         - uudeksi työpaikaksi katsotaan myös yrittäjän itsensä työllistyminen

 

        3. Toimenpide parantaa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä

         - tuen avulla toteutettava investointi tai kehittämistoimenpide parantaa yrityksen edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan

 

 

Yritystukien lisäkriteerit (täyttyminen on hankkeelle eduksi):

 

        1. Toimenpide nostaa paikallisten raaka-aineiden jalostusastetta

        2. Toimenpide monipuolistaa yrityksen tuotteita

        3. Toimenpide laajentaa yrityksen toimintaa uuteen suuntaan

        4. Toimenpide kehittää osaamista yrityksessä

        5. Yrityksen toiminta tai asiakkaat ovat pääsääntöisesti maaseutualueella

        6. Toimenpide on luonteeltaan kokeileva

        7. Toimenpiteen toteuttaa mikroyritys (Koillismaan Leader ry tukee pääsääntöisesti 1-2 htv työllistäviä yrityksiä)

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
6